top of page

ÇALIŞANLARIN EKSİK ÖDEME ALMASI


En yüksek memnuniyet seviyesinin ücret eşitliği ile ilişkili olduğu düşünülürken, ücret eşitsizliği, özellikle eksik ödeme, daha düşük memnuniyet seviyeleri ve artan devamsızlık ve ciro gibi olumsuz sonuçlar ile sonuçlanır. Bir çalışanın ücretinin adil olup olmadığını belirlemek hem yöneticiler hem de araştırmacılar için zordur. Ayrıca, adil bir şekilde ödenen bir çalışanın ve düşük ücretli bir çalışanın, memnuniyetleri ve ücretteki değişiklik beklentileri açısından farklılık gösterip göstermediği de araştırılmaktadır.

 

     Ücret düzeyi, ücret memnuniyetini belirlemede gerekli ancak yeterli olmayan bir faktördür. Ücret seviyesi, Ücretin belirlenmesinin yalnızca bir parçasıdır. Eksik ödeme alınması % 20 altına yaklaştıkça çalışanın iş değiştirme olasılığı artmaktadır. Yani, bir bireyin geliri arttıkça, istekler orantılı olarak artar, bu da bireyin daha düşük bir memnuniyet seviyesi sergilemesine neden olur. Eşit ücret alan çalışanın yüksek düzeyde ücret memnuniyeti göstereceğini, düşük ücret alan çalışanın ise ücret memnuniyetsizliği göstereceğini öne sürülmektedir. Öte yandan, adil bir şekilde ödenen çalışanın yalnızca hafif düzeyde bir ücret memnuniyeti sergileyeceği belirtilmektedir. Sonuç olarak, adil bir şekilde ödenen çalışanın ücret seviyesi, düşük ücretli çalışandan daha yüksek ücret talep etmesine neden olabilir.

 

     Ne yazık ki çalışanlara gereğinden az maaş vermek her ülkede, her sektörde ve her iş pozisyonunda görülen yaygın bir durumdur. Bazen bu, işverenin, belirli bir iş rolü için belirli beceri ve deneyime sahip çalışanlara teklif edilen mevcut ortalama maaştan habersiz olmasından kaynaklanır. İşverenler, pozisyon için adil ücretin ne olduğu ve kendilerine atanan iş sorumlulukları konusunda bir anlayışa sahip olmalıdır.

 

     Eksik ödeme, işverenin ödenmemiş ücretlere borçlu olması durumunda da meydana gelir. Genellikle çalışanlara mesai saatleri dışında yaptıkları iş için ödeme yapılmaz ve kendilerini kapsayan iş kanununa bağlı olarak ödenmemiş ücret olarak değerlendirilebilir. Genellikle vardiya programı dışında yapılan işler, ihmal nedeniyle ve ayrıca yapılan zamanı ve işi kaydetme konusunda inisiyatif ve sorumluluk eksikliği nedeniyle ne işveren ne de çalışan tarafından kaydedilmez.

 

     İş akdinin feshi sırasında da eksik ödeme görülür. Nadir durumlarda işverenler, işten ayrılan çalışanlar nedeniyle nihai ödemeyi yanlış hesaplayabilir. Böyle bir durumda, işten ayrılan çalışan, yasal dayanakların olması halinde şirkete karşı şikayette bulunabilir.

 

     Ücretin çalışanların üretkenliği ve katılımı üzerinde doğrudan etkisi vardır. Çalışan bağlılığına ilişkin 2018 Gallup raporuna göre, "Çalışan katılımının daha yüksek, aktif katılımın ise daha düşük olduğu organizasyonlar ve ekipler daha yüksek seviyelerde performans gösteriyor." Rapor, katılımın en üst çeyreğinde yer alan iş birimlerinin gelişmiş müşteri hizmetleri düzeylerinden, artan üretkenlikten, daha az kazadan ve %21 daha yüksek karlılıktan yararlandığını ortaya çıkardı. Ücret, çalışan bağlılığını etkileyen çeşitli faktörlerden yalnızca biri olsa da denklemde önemli bir rol oynuyor. Değer verildiğini ve takdir edildiğini hisseden çalışanlar, işlerini en iyi şekilde yapma konusunda motive olurlar. Çalışanlarınıza eksik ödeme yapmak, onların sizin için değeri konusunda soru işareti oluşturabilir. Kuyruğunu kovalayan bir köpek gibi, organizasyonunuz için ne kadar önemli olduklarını sorgularlarsa, etki yaratmak için çaba gösterme olasılıkları azalır.

 

     Düşük ücret alan bir çalışanın umursamaz bir tutum benimsemesi muhtemeldir. Çalışanlar, işverenlerinin onları umursamadığını düşünüyorsa neden daha fazla çaba harcasınlar ki? İşverenlerinin kendilerini kolladığını hissetmeyen çalışanlar, saat gözlemcisi olma veya gün bitene kadar harekete geçme eğilimindedir. Bağlantısız ve yeterince değer verilmeyen çalışanlar, kaliteye veya sonuca kayıtsız kalarak işi bitirmek için gereken minimum miktarda işi yapma eğilimindedir. İyi ücret alan meslektaşlarının aksine, bu çalışanlar genellikle şirketin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için ek zaman veya enerji sağlamaya isteksizdir.

 

     Çalışanlara katılım sırasında makul bir paket ödemek yeterli değildir. Onları elinizde tutabilmek için maaşlarının düzenli olarak revize edilmesi de gerekir; yani güçlü bir değerlendirme sisteminiz vardır. Zamlar, ikramiyeler ve diğer ara sıra sağlanan faydalar kesinlikle çalışanları mutlu ve motive tutmanın yollarıdır. Çalışanlarınıza iyi ödeme yapmak onların şirkete bağlı kalmasını sağlayan tek faktör olmasa da, insanların "daha iyi fırsatlar" arayışı içinde yola çıkmalarının ana nedenlerinden biri de budur.

    

  

Kaynakça:
10 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios


bottom of page