top of page

ANNELİĞİN KADINLARIN PSİKOLOJİK SAĞLIĞINA ETKİSİ


Ruh halinin değişimi kadınların hayat kalitesini etkiler. Özellikle üreme çağındaki (18-45 yaş) kadınların duygudurum bozukluğuna karşı daha savunmasız olduklarına dair artan bir kabul vardır. Çağdaş toplumda, kadınların çocuk sahibi olması bir norm olarak kabul edilmektedir, ancak çağdaş kadınlar için annelik apaçık bir durum değildir; tüm kadınlar (bilinçli olarak) anne olamaz veya olamayabilir. Çocuklu bir kadın, çocuksuz bir kadına göre benzersiz deneyimler yaşayacaktır.


1.Annelik

 

     Annelik, bir kadının kimliğinde dinamik, yaşamı değiştiren ve devam eden bir geçiş süreci ve bir kadının hayatında kalıcı bir değişim olarak kabul edilmektedir. Anne olma ve olma sürecinden geçen önemli sayıda kadın, yeni veya yenilenmiş annelikte bir denge bulmaya çalışır. Bu dengenin bulunması doğum sonrası bir hatta iki yıla kadar gebeliğin erken dönemlerinde gerçekleşir. Kadınların depresyon ve anksiyete gibi perinatal ruh sağlığı sorunlarının kayıtları, anne olma ve olma sürecinin zor olabileceğini ve taleplerin yüksek olabileceğini göstermektedir - bu da anneliğin bir kadının ruh halini ve psikolojik refahını güçlü bir şekilde etkilediğini göstermektedir. Doğum sonrası ruh sağlığı sorunları kadınlar için kronik, olumsuz ruh sağlığı etkilerine sahip olabilir ve uyumsuz anne davranışlarına yol açabilir. Genel olarak annelik anlamlı, alçakgönüllü,değerli, tatmin edici, ödüllendirici, keyifli, tatmin edici, harika ve neşelidir. Annelik, annelik süreci boyunca anne - çocuk ikilisinde bağlılık, sevgi, sıcaklık, yakınlık ve karşılıklı bağımlılık ile karakterizedir. Anneliğin olumlu yönlerine rağmen, özellikle (ön)ilkokul çağında çocuğu olan kadınlar ve birden fazla çocuğu olan kadınlar arasında çocuk sahibi olan kadınların yaşam dengesinin etkilenebileceği bilinmektedir. Bazı anneler ebeveyn olmayı veya çocuklarıyla ilişki kurmayı zor bulmaktadır, bu da stres ve suçluluk duygularına neden olmaktadır. Bazı anneler, anneliğe ve/veya çocuğa karşı olumsuz, paradoksal veya kararsız duygular yaşadıklarında anneliğe karşı olumsuz duygusal tepkiler tanımlamaktadır. Psikolojik ruh halinin iyi oluşunun azalması, 12 yaşına kadar çocuğu olan annelerin yaşam dengesini olumsuz etkilemek için önemli bir faktör olarak kabul edilmiştir. Anne olurken duygusal sağlığın kötü olması, başka bir insanı besleme taahhüdü ve ilişkilerde ve sosyal ilişkilerde dinamikler ve değişiklikler ile ilgili zorluklardan kaynaklanabilir.2. Çocuksuzluk

 

     Şu anda, kadınların % 10 ila 20 'si çocuk doğuramıyor. Çocuksuzluk sadece biyolojik nedenlerin sınırlı bir örneği değildir. Dünya güvenliği ve iklim değişikliği gibi konular, kadınların çocuk sahibi olmak isteyip istememe konusundaki düşünce ve karar süreçlerinin bir parçası gibi görünmektedir. Üreme çağındaki kadınların yarısından fazlası anneliği erteler, yaklaşık yüzde onunun kararsız duyguları vardır veya çocuksuz kalma niyeti vardır, ancak bir ilişkideki kadınların çocuksuz kalma olasılığı daha düşüktür. Bulgular, çocuksuz kadınların, çocuklu kadınlara kıyasla üreme yıllarında daha kötü psikolojik refah yaşadıklarını ve kültürel normları ihlal etme hissinden muzdarip olabileceklerini göstermektedir. Çocuk doğurma çağındaki her 20 hamile olmayan kadından biri majör depresyon yaşamaktadır. Üreme çağındaki bir kadının anne olup olmadığı – gruplar arasındaki temel farklılıklar göz önüne alındığında, çocuk sahibi olmak ve çocuk sahibi olmamak - bu yolların kadınların psikolojik refahı için farklı etkileri olması muhtemeldir. Hollanda'da, doğurganlık çağındaki (18 -45 yaş) kadınlar arasında ruh sağlığı yaygınlık oranları değişmektedir: % 6,9 'u depresif semptomatoloji ve % 19,6' sı anksiyete belirtileri bildirmektedir. Annelerin psikolojik refahındaki olası değişimleri incelemek için, hamilelik ve doğumdan önce ve sonra ölçmek özellikle önemlidir.


3. Hamilelik Sırasında Kadınların Ruh Sağlığı

    

     Hamilelik sırasında annenin ruh sağlığı geniş çapta araştırılmış ve etkilenen kadınların çocukları için olumsuz sonuçlarla ilişkilendirilmiştir. Kötü ruh sağlığının etkileri arasında erken doğum, düşük doğum ağırlığı ve erken neonatal gelişim bozuklukları, ergenlerde nörogelişimsel sorunlar ve genç yetişkinlerde zihinsel ve sosyal sorunlar yer almaktadır. Çocukları üzerindeki olası etkinin ötesinde, bir kadının hamilelik sırasındaki ruh sağlığı da genel sağlığının diğer parametreleriyle sıkı bir şekilde ilişkilidir. Sosyal desteğin eksikliği, dönem boyunca umutsuzluk, kaygı ve kendine zarar verme olasılığını doğrudan etkiler. Gebelik, üreme çağındaki kadınlar için kritik bir dönemdir. Hormon seviyelerindeki değişikliklerle artar ve anksiyete, depresyon ve kendine zarar verme gibi psikolojik sağlık sorunları durumunda kendisini artan bir tehlike dönemi olarak gösterebilir. Gebe kadına büyük sosyal yardım sağlanması bu riski azaltır, doğum sırasında ve sonrasında komplikasyonları ve kötü etkileri önler. Her durumda, doğum öncesi zihinsel bozukluklar (depresyon, kaygı ve kendine zarar verme) ile destek arasındaki bağlantıyı inceleyen kapsamlı bir çalışma veya meta-analiz yoktur. Hamilelik, doğum, yeni doğan çocuğun refahı ve çiftin gelecekteki ebeveynlik ve bakım sorumlulukları hakkındaki ezici baskılar, endişeler ve şüpheler, doğum öncesi kaygının özellikleridir. Depresyon, hamilelik sırasındaki en yaygın zihinsel sağlık sorunudur ve moral bozukluğu, düşük güven, ilgi kaybı, işe yaramazlık hissi, huysuz mizaç, açlık kaybı, zayıflık duyguları ve kötü konsantrasyon gibi yan etkilerle ilişkilendirilir.

 

Kaynakça;

 

     

   

3 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

UYKUSUZLUK

bottom of page