top of page

KARDEŞ İLİŞKİLERİ VE ÇOCUĞUN GELİŞİMİNE ETKİSİ
     Dünyadaki çocukların çoğunluğunun en az bir kardeşi var. Kardeş ilişkisi muhtemelen kişinin yaşamı boyunca diğer ilişkilerden daha uzun sürer ve ailelerin yaşamlarında ayrılmaz bir rol oynar. Ancak ebeveyn-çocuk ve akran ilişkileri üzerine yapılan çalışmaların zenginliğiyle karşılaştırıldığında kardeşlerin rollerine ve birbirlerinin gelişimindeki etkilerine nispeten daha az ilgi gösterilmiştir. Son yıllarda, erken çocukluk döneminde kardeş ilişkileri üzerine yapılan araştırmalar, yapısal değişkenlerin (örneğin, yaş, doğum sırası) rolünü incelemekten, daha fazla süreç değişkenine (örneğin, olumlu ve olumsuz değişimler) doğru kaymıştır. Kardeşler, aile sistemlerinin ayrılmaz bir bileşeni, çocukların öğrenmesi ve gelişimi için önemli bir bağlam olarak görülüyor, ancak kardeşleri bu perspektiften incelemenin bir takım metodolojik ve kavramsal zorlukları var.

     Erken çocukluk döneminde kardeş ilişkilerinin dört temel özelliği öne çıkmaktadır.Birincisi, kardeş ilişkileri duygusal olarak yüklüdür ve olumlu, olumsuz ve bazen de kararsız nitelikteki güçlü, sınırlanmamış duygularla tanımlanır.İkincisi, Kardeş ilişkileri genellikle yakınlık ile karakterize edilir: Gençler birlikte çok fazla zaman geçirdikleri için birbirlerini çok iyi tanırlar. Bu uzun tarih ve samimi bilgi, birbirlerine duygusal ve araçsal destek sağlama,rol yapma oyunlarına katılma, mizah, çatışma, ve başkalarının bakış açılarını anlama fırsatlarına dönüşmektedir. ve onların düşünceleri ve duyguları. Üçüncüsü, kardeşlikler, çocukların birbirleriyle ilişkilerinin niteliğindeki büyük bireysel farklılıklarla karakterize edilir. Dördüncüsü, kardeşler arasındaki yaş farkı çoğu zaman güç ve kontrol meselesi yaratır rekabet ve kıskançlığın yanı sıra çocuklar için çekişme kaynaklarının yanı sıra, aynı zamanda öğretme, yardım etme, bakım verme etkileşimleri, gibi daha olumlu türdeki tamamlayıcı alışverişler için de bir bağlam sağlar. ve olumlu sosyal davranış. Genel olarak konuşursak, kardeş ilişkilerinin özellikleri, ilişkinin potansiyel olarak duygusal ve son derece yüklü doğasından dolayı bazen onları ebeveynler için zorlayıcı hale getirir. Yaş farklılıklarından kaynaklanan sorunlardan biri de kardeşler açısından ebeveyne farklı muameledir.


     Kardeş literatüründe bir takım metodolojik konular vardır. Birçok çalışmada doğum sırası ve yaş farklılıkları karıştırılmaktadır; bu nedenle rol (yani doğum sırası) ile gelişimsel farklılıklar arasında ayrım yapmak zordur. Küçük çocuklu aileleri işe almak ve evde veri toplamak zaman alıcı olabilir, ancak yine de zengin doğal veriler sağlar. Bugüne kadar araştırmalar ABD, Kanada ve Batı Avrupa'daki orta sınıf, iki ebeveynli, ağırlıklı olarak Beyaz aileler içindeki kardeş ikililerine odaklandı. Bu nedenle ikiden fazla çocuğu olan aileler, tek ebeveynli aileler, farklı sosyoekonomik gruplardan veya çeşitli kültürlerdeki aileler hakkında daha az şey biliyoruz; ancak Mayalar ve Meksikalı-Amerikalı ailelerle ilgili bazı çalışmalar da mevcut. Daha yakın yıllarda, Çinli, Yunan, ve Türk, Hollandalı ve Hintli aileler gibi çeşitli kültürel bağlamlardaki kardeşleri araştıran bazı çalışmalar bulunmaktadır.


     Kardeşleri ve aileleri, ikinci çocuğun doğumundan itibaren ve erken çocukluk dönemi ve sonrasında takip eden çok sayıda boylamsal çalışma vardır. Çocukların yeni bir çocuğun doğumuna nasıl tepki verdikleri konusunda büyük farklılıklar olsa da Küçük kardeşler olarak çoğu çocuk olumludur ve bebeğin bakımına yardım etmeye isteklidir ve çok az rahatsız edici davranış sergiler veya hiç göstermez. Erken çocukluk döneminde kardeşlerin olumlu, arkadaş canlısı etkileşimleri çoğu zaman onların olumsuz etkileşimlerinden daha ağır basar. Erken çocukluk döneminde kardeşler üzerine yapılan çalışmaların çoğu doğalcı yaklaşımı kullanmıştır. Evde genellikle anneleriyle etkileşimde olan kardeşlerin gözlemleri, ancak bazı çalışmalara babalar da dahil edilmiştir. Gözlemsel veriler kardeş ve ebeveyn görüşmeleri, anketler, varsayımsal senaryolar, yapılandırılmış görevlerle tamamlanmaktadır. çatışma müzakereleri, öğretim görevleri veya oyun oturumları ve çocukların bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerine ilişkin ölçümler gibi.


KAYNAKÇA

Nina Howe, PhD, Holly Recchia, PhD, Christine Kinsley, MA (2023). Sibling Relations and Their Impact on Children’s Development.  Concordia University, Canada

6 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

コメント


bottom of page