top of page

NARSİST YÖNETİCİLERİN İŞ YERİNDEKİ ETKİSİ
Narsistik kişilik bozukluğu, empati eksikliği, sürekli övgü ihtiyacı ve büyüklenme duygusu ile karakterize bir ruh sağlığı durumu olarak tanımlanır.

 

İki tür narsist vardır:

 

·       Büyüklenmeci Kendilik, bir üstünlük ve gösterişçilik örüntüsü sergileyecektir. Büyüklenmeci narsisizme sahip kişiler kendilerinin özel, eşsiz ve üstün olduklarına inanırlar.

·       Örtülü bir narsist utangaç görünebilir, ancak içten içe herkesi kıskanır, eleştiriyi kaldıramaz ve başkalarıyla empati kuramaz.

 

Her kurumda, yöneticiler takımlarını başarıya götürmek ve onları ilham vermek için kritik bir rol oynarlar. Ancak, bir yöneticinin narsistik eğilimleri olması hem bireyler üzerinde hem de genel iş ortamı üzerinde ciddi sonuçlar doğurabilir. Narsistik yöneticiler, aşırı kibir duygularıyla yönlendirildiklerinden, genellikle takım üyelerinin refahından daha çok kişisel kazanımlara öncelik verirler. Bu makale, bu türde kişilerin iş ortamında yaratabileceği sıkıntılara odaklanmıştır.

1. Toksik Çalışma Ortamı

Narsistik yöneticiler korku, sindirme ve sürekli güç mücadelesi ile karakterize edilen zehirli çalışma ortamları yaratırlar. Ezici kontrol ve hakimiyet ihtiyaçları, astlarını manipüle etmelerine ve sömürmelerine yol açar. Bu davranış yaratıcılığı, iş birliğini ve açık iletişimi engelleyerek düşmanca ve verimsiz bir işyeri yaratır.

2. Çalışan Bağlılığının Azalması

Narsistik yöneticiler, çalışanların katkılarını ve fikirlerini küçümseyerek, onların özgüvenini ve motivasyonunu zayıflatırlar. Sonuç olarak, çalışanlar bağlılıklarını kaybeder ve işlerine olan ilgilerini yitirirler. Takdir eksikliği iş tatminini erozyona uğratır, bu da üretkenliğin azalmasına yol açar.

3. Mikro Yönetim ve Güven Eksikliği

Narsistik yöneticilerin doymak bilmez bir kontrol ihtiyacı vardır ve sıklıkla mikro yönetim uygularlar. Ekip üyelerini güçlendirmek yerine her görevi ve kararı incelemeye daha fazla odaklanırlar. Bu sürekli izleme, ekip içindeki güveni aşındırırken yaratıcılığı ve yeniliği de bastırır. Çalışanlar kendilerini güçsüz hisseder, sürekli olarak kendilerini ikinci kez değerlendirir ve karşılık vermekten korkarlar, bu da profesyonel gelişimlerini engeller.

4. Kişisel Kazanç İçin Başkalarını Zayıflatmak

Narsistik yöneticiler genellikle kişisel hırslarına ve öne çıkmaya ekip hedeflerinden daha fazla öncelik verirler. Astlarının başarılarından övgü çalabilir, katkılarını küçümseyebilir ve hatta ilerlemelerini aktif olarak sabote edebilirler. Bu davranış, ekip üyeleri arasında bir rekabet ve güvensizlik kültürü yaratarak iş birliğinin ve ekip çalışmasının bozulmasına yol açar.

 

5. Duygusal ve Psikolojik Zarar

Narsist bir yönetici altında çalışmak çalışanlar için duygusal ve psikolojik olarak zarar verici olabilir. Sürekli eleştiri, aşağılama ve küçümseme özsaygı ve güveni zedeler. Çalışanlar, sürekli duygusal istismarın bir sonucu olarak anksiyete, depresyon ve diğer zihinsel sağlık sorunları yaşayabilir. Psikolojik zarar iş yerinin ötesine geçerek kişisel ilişkileri ve hayatlarını bile etkileyebilir.

6. Bozulmuş Karar Alma ve Kurumsal Performans

Narsist yöneticiler kişisel gündemlerine öncelik verir, genellikle sağlam muhakeme ve objektif karar alma süreçlerini göz ardı ederler. Şişirilmiş egoları onları alternatif bakış açılarına karşı körleştirerek kurum içinde yenilikçiliği ve sorun çözmeyi engeller. Sonuç olarak, önemli kararlar yanlış önceliklerle alınarak kurumsal performansı düşürebilir.

Sonuç:

Narsist yöneticilerin neden olduğu hasar, bireysel çalışanların çok ötesine uzanır. Zehirli davranışları, sağlıklı bir çalışma ortamının temelini sarsan bir dalgalanma etkisi yaratır. Çalışanların işten ayrılması, düşük moral ve bozulmuş karar verme mekanizması yıkıcı sonuçlardan sadece birkaçıdır. Kuruluşların empati, iş birliği ve alçakgönüllülük gibi liderlik niteliklerini teşvik ederek bu sorunları derhal fark etmeleri ve ele almaları zorunludur. Destekleyici ve kapsayıcı bir kültürü teşvik ederek kuruluşlar narsist yöneticilerin verdiği zararı azaltabilir ve herkes için daha sağlıklı ve daha üretken bir işyeri yaratabilir.

 

Kaynakça:

Koorts A. (2023). Devastating Impact of Narcissistic Managers in the Workplace. Linkedin.  https://www.linkedin.com/pulse/devastating-impact-narcissistic-managers-workplace-andre-koorts/

Lužajić T. (2022). Having a Narcissistic Boss Affects Your Mental Health. Medium. https://tamaraluzajic.medium.com/having-a-narcissistic-boss-affects-your-mental-health-a802427a9b8f 

 

 

14 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Commentaires


bottom of page