top of page

UYKU VE ZİHİNSEL SAĞLIK

     Uyku ve zihinsel sağlık arasında ciddi bir bağlantı vardır. Örneğin, uykusuzluğa sahip kişilerin klinik olarak anlamlı düzeyde depresyon ve anksiyete yaşama olasılıkları, uykusuzluğa sahip olmayanlara göre sırasıyla 10 ve 17 kat daha fazladır. Araştırmalar çoğunlukla uykusuzluk, depresyon ve anksiyete arasındaki ilişkileri incelese de, uyku sorunlarının çeşitli zihinsel sağlık sorunlarıyla ilişkili olduğuna dair kanıtlar da var. Örneğin, yetersiz uyku aynı zamanda travma sonrası stres, yeme bozuklukları ve sanrılar ve halüsinasyonlar gibi psikoz spektrumu deneyimleriyle de ilişkilendirilmiştir. Çalışmalar ayrıca uyku apnesi, sirkadiyen ritim bozulması, huzursuz bacak sendromu, gündüz aşırı uykululuk ve narkolepsi, uyurgezerlik ve kabuslar gibi spesifik uyku bozukluklarının da bulunduğunu bulmuştur. Zihinsel sağlık sorunları yaşayanlarda daha yaygındır. Ne yazık ki, uyku ve zihinsel sağlık arasındaki ilişkiye dair araştırmaların çoğu gözlemsel niteliktedir. Bilgilendirici olmakla birlikte, bu tür çalışmalardan nedensel sonuç çıkarmak zordur.

 

     Birçoğumuz, "iyi bir gece uykusundan" sonra kendimizi daha iyi hissettiğimizi ve uykudan mahrum kaldığımızda daha huysuz veya sisli hissettiğimizi biliyoruz. Artık uykunun sadece fiziksel sağlığımız için değil aynı zamanda zihinsel sağlığımız için de kritik olduğunu destekleyen benzer şekilde güçlü kanıtlar var. Yetersiz veya yetersiz uykunun, stres etkenlerine karşı olumsuz duygusal tepkileri artırdığı ve olumlu duyguları azalttığı bulunmuştur. Uyku ve zihinsel sağlık arasındaki bağlantının altında yatan mekanizmaları anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulsa da, uykunun günlük olayların işlenmesinde ve duygu ve davranışların düzenlenmesinde rol oynayan bir dizi beyin ve vücut fonksiyonu için önemli olduğunu biliyoruz. Uyku, dikkat, öğrenme ve hafıza gibi bilişsel becerilerin korunmasına yardımcı olur; böylece yetersiz uyku, nispeten küçük stres etkenleriyle bile başa çıkmayı çok daha zorlaştırabilir ve hatta dünyayı doğru bir şekilde algılama yeteneğimizi bile etkileyebilir.

 

     Yeterli uyku almamak veya kalitesiz uyku, zihinsel sağlık bozuklukları riskini artırabilir. Uykusuzluk, anksiyete ve depresyon gibi psikiyatrik bozuklukların bir belirtisi olabilse de, uyku sorunlarının aynı zamanda depresyon, anksiyete ve hatta intihar düşüncesi dahil olmak üzere farklı zihinsel sağlık sorunlarının başlamasına ve kötüleşmesine de katkıda bulunabileceği artık kabul edilmektedir. Uyku yoksunluğu çalışmaları, sağlıklı insanların, yetersiz uykunun ardından artan kaygı ve sıkıntı düzeyleri yaşayabileceğini göstermektedir. Ruh sağlığı bozuklukları olan kişilerin kronik uyku sorunları yaşama olasılıkları daha da yüksektir ve bu uyku sorunlarının psikiyatrik semptomları şiddetlendirmesi ve hatta intihar riskini artırması muhtemeldir. İyi haber şu ki, uyku kalitesini ve miktarını iyileştirmenin yolları var, bu nedenle uyku sorunlarını tanımlamak ve ele almak, psikiyatrik bozuklukların ciddiyetini hafifletmek için kritik önem taşıyor.

 

     Daha iyi uyumak zihinsel sağlık bozuklukları için bir tedavi veya hızlı bir çözüm değildir, ancak kapsamlı bir tedavi planının önemli bir parçası olabilir. Uyku ve zihinsel sağlık arasındaki çift yönlü ilişki bazı umutlar vaat ediyor; araştırmacılar uykuyu iyileştirmenin yollarını bulmanın birçok durum üzerinde faydalı bir etkisi olabileceğini umuyor. Uyku sorunuyla mücadele ediyorsanız veya gündüz aşırı uykululuk yaşıyorsanız tedavi seçenekleriniz hakkında bir doktorla konuşun. Bir doktor muhtemelen kötü uykuya neden olabilecek diğer koşulları (tiroid bozukluğu gibi) dışlamak için fizik muayene yapacaktır.


How Sleep Deprivation Impacts Mental Health. (March 16, 2022). columbia univercity department psychiatri. https://www.columbiapsychiatry.org/news/how-sleep-deprivation-affects-your-mental-health


Morin A., (2023). Effects of Lack of Sleep on Mental Health. very well mind.


Scott A., Webb T. L., James M. M.,Rowse G., ve Weich S. (2021). Improving sleep quality leads to better mental health: A meta-analysis of randomised controlled trials. the contents by NLM or the National Institutes of Health. doi: 10.1016/j.smrv.2021.101556

20 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Commentaires


bottom of page