top of page

VENÜSTRAFOBI

Venüstrafobi, iki Yunanca kelimenin birleşiminden türetilmiştir: Venus - güzellik ve aşkın Yunan tanrıçasının Roma dönemindeki adı ve Phobos - korku anlamına gelir. Dolayısıyla, venüstrafobi kelimenin tam anlamıyla güzel kadınlardan korku anlamına gelir. Venüstrafobi, güzel kadınlara karşı yaşanılan irrasyonel bir korkudur. Bu rahatsızlığı olan insanlar, çekici kadınlarla bir arada olmayı son derece zor bulur ve bu fobisini tetikleyebilecek, güzel olarak nitelendirdiği kadınların yanında yoğun bir kaygı ve korku hissedebilir. Venüstrafobi, sadece heteroseksüel yetişkin erkeklerle sınırlı değildir. Hem yetişkinler hem de çocuklar bundan etkilenebilir. Hatta hemcinsine ilgi duyan kadınlar da bu fobiye sahip olabilir. Venüstrafobiye sahip bir kişi, korkusuyla karşı karşıya kaldığında çok kaygılı hissedecektir. Güzel bir kadınla birlikteyken rahatlayamama ve duygularını kontrol etmede yetersiz kalması konusunda kişi utanç duyabilir. Bu utanç, depresyona evrilebilir. Muhtemelen, venüstrafobiye sahip olan herhangi biri değişen yoğunluklarda farklı semptomlar hissedecektir. Bununla birlikte, aşırı korku ve kaçınma, venüstrafobi belirtileri arasında yaygındır. Venüstrafobiye sahip biri, korkusundan dolayı tedavi veya yardım arama isteğinde bile zorluk yaşayabilir çünkü korkularından son derece utanç duyabilirler. Bu utanç, başkalarının kendilerini tam tersi şekilde görmelerini istemelerine neden olabilir. Bu yüzden, başkalarının yanında kadınlardan korkmadıklarını taklit etmeye başlayabilirler.

Venüstrafobiye Sebep Olabilecek Nedenler: Geçmiş Bir Travma Sonucu - Zaman zaman, bazı travmatik çocukluk deneyimleri nedeniyle güzellik korkusu gelişebilir. Bu, ihmal eden ve duygusuz bir annesi veya kız kardeşi olan veya kötü muamele gören biri olabilir. Fobiye sahip olan kişi aynı zamanda güzel bir kadınla kötü bir ayrılık veya boşanma yaşamış olabilir ve her çekici kadını acı ve sıkıntıyla ilişkilendirebilir. Her kötü ayrılık yaşayan herkes bu durumu yaşamaz, ancak bu, kişilerin kendi içsel doğalarına bağlıdır.

Genetik Miras - Kişi büyürken babasının venüstrafobi yaşadığını görüp, bilinçsizce bu özelliği benimseyebilir. Bu korku, akran çevrelerinden de gelebilir. Eğer arkadaşlarından biri bunu yaşıyorsa, ilgili kişinin çekici kadınların önünde endişeli davranmaya başlaması olasıdır. Düşük Özgüven - Genel olarak, düşük özgüvene veya kendine değer vermeme durumlarına sahip kişiler, bu fobiye daha yatkın olabilirler. Eğer kendini aşağı görme veya aşırı utangaçlık hissi yaşıyorlarsa, çekici ve güçlü bir enerji veren kadınlarla ilişkilenmekten kaçınmak isteyebilirler. Aşırı Rekabetçilik - Heteroseksüel erkekler, çok rekabetçi bir yapıya sahipse, venüstrafobiye yakalanabilirler. İsteklerinin, mantıklı düşüncelerini bastırması ve herhangi bir güzel kadının onlar için bir tehdit gibi görünmesine neden olabilir. Aşırı Stres - Biraz stres, bizi kendi alanlarımızda ileriye doğru itmek için yardımcı olur. Ancak bazı insanlar bu stresi iyi yönetemeyebilir ve bunun sonucunda diğer sorunlara ve hastalıklara yol açan aşırı baskıdan muzdarip olabilirler. Sosyal anksiyeteden kaynaklanan aşırı stres, güzel kadınların varlığında korku hissetmeye ve venüstrafobiye yol açabilir.

Venüstrafobi Belirtileri: Venüstrafobi, fiziksel, duygusal veya psikolojik tepkiler de dahil olmak üzere farklı derecelerde farklı türde belirtilere neden olur. Fiziksel belirtiler:

  • ● Titreme, sarsılma

  • ● Nefes darlığı

  • ● Kalp çarpıntısı

  • ● Ellerin terlemesi

  • ● Mide rahatsızlığı: mide bulantısı, kusma, baş ağrısı

  • ● Nefes kesilmesi, boğulma hissi

  • ● Ağlama, çığlık atma Duygusal belirtiler:

  • ● Kaçma isteği hissetmek

  • ● Gerçeklik kaybı

  • ● Boğulma hissi


● Kendinizi rezil duruma düşürme korkusu

● Ölüm veya ölme düşünceleri

● Bayılacakmış gibi hissetmek

● Kendinizi bir hata yapacakmış gibi veya kontrol edemeyecekmiş gibi hissetmek

Aşırı durumlarda, Venüstrafobi kişinin ilişkilerine ve özgüvenine etki edebilir, iş veya okulda kişinin performansını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu korku, onun fobisini ciddiye almayan insanlar tarafından dışlanmasına neden olabilir. Bazı durumlarda, Venüstrafobi sahibi kişinin tüm hayatı boyunca yalnız kalması bile mümkün olabilir. Çoğu fobi, doğru adımları atarak ve uygun prosedürleri takip ederek tedavi edilebilir. Venüstrafobiyi yenmenin en iyi yolu, özsaygıyı geliştirmektir. Bunun için kişinin kendisine iyi bakması, duygularıyla başa çıkabilmeyi öğrenmesi, günlük tutması, meditasyon, kafasında pozitif hayaller kurmaya yönelmesi ve negatifliklere yer vermemesi, olumlama yapması, kendine hedef ve gayeler belirlemesi ve bunlar için mücadele etmesi ve egzersiz yapmak bu konuda yardımcı olabilir. Ayrıca terapi yoluyla da venüstrafobi tedavi edilebilmektedir. Bu terapinin amacı kişinin mevcut durum karşısında hissettiği panik duygusunu giderek azaltarak tedavi etmeyi amaçlamaktadır. Bu terapide, Venüstrafobi sahibi kişi kontrol altında, kademeli bir şekilde güzel kadınlarla tanışma veya konuşma durumlarına maruz bırakılır ve her seferinde kaygı veya panik atakları tecrübe ederek başa çıkmayı öğrenir. Bir kadınla tanışmadan önce zihinsel, fiziksel ve duygusal olarak hazırlıklı olmak da yardımcı olabilir. Zamanla, dereceli maruziyetle, fobiyi tamamen yenmek mümkün olabilir. Bilişsel davranış terapisi BDT, fobi sahibi kişinin, korktuğu durum veya nesne olan güzel kadınlar tarafından oluşturulan tehditleri gözünde aşırı büyütmeleri ve abartmalarına neden olan yanlış inançları tanımlamaya ve karşı koymaya odaklanır. BDT aynı zamanda kişiye birçok panik kontrol stratejisi öğretir. Kısacası, bu terapi, kaygıya neden olan negatif düşünce kalıplarını değiştirme konusunda fobi sahibi kişiye yardımcı olur.


Kaynakça: -Psych Times. “Venustraphobia (Fear of Beautiful Women).” Psych Times, 2023, psychtimes.com/venustraphobia-fear-of-beautiful-women/. -Mind Help. “Venustraphobia: 13 Signs, Causes, Treatment and FAQs.” Mind.help, 2023, mind.help/topic/venustraphobia/. Accessed 9 July 2023.

52 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page